Poprawa wydajności pracowników

Wydajność pracownika biurowegoBadania naukowe na temat pracy w Polskich biurach pokazują, że jeszcze daleka droga szczególnie mniejszych przedsiębiorstw do firm korporacyjnych i tych konkurencyjnych z Zachodniej Europy. Pracowników zatrudnia się po to by rozwijali firmy, przyczyniali się do zwiększania zysków firmy. Stanowiska biurowe są różne, niektórzy pracownicy są rozliczani z pracy bieżącej i jej wyników np. sprzedażowych, inny budują markę lub tworzą bazę ważnych kontaktów biznesowych. Pracownik zatrudniony w biurze wykonuje swoje zadania w bezpośrednim sąsiedztwie pracodawcy lub przełożonego. Poddany jest w ten sposób dodatkowej presji. W firmach zatrudniających wiele osób nie może mieć miejsca rozprężenie, zbyt luźna atmosfera bo powoduje to powstawania ogromnych strat pracowniczych.
Model pracy biurowej ten rodem z korporacji, tak bardzo krytykowany przez wszystkich jest coraz bardziej rozpowszechniony. Wiele mniejszych firm wybiera sobie dziedziny, w których stosowane jest korporacyjne rozwiązanie. Ale takie wycinki nic nie dają, bo siła całego tego modelu to jego całość, spójność. Próba ogromnego obciążenia zadaniowego przez odpowiednich mechanizmów, szkoleń, odpowiedni standardów wyposażenia oraz dodatkowym słownym stresem jest po prostu biurowym nieporozumieniem. Takiego rodzaju reżim nikomu nie służy i nigdy nie tak takich zysków, jak wyważone, wymagające podejście. Aby tak wiele wymagać od pracownika, trzeba go najpierw nauczyć, wyszkolić i zagwarantować ergonomiczne warunki pracy oraz niezbędne narzędzia, oprogramowanie i budżet marketingowy. Jednakże wielu przedsiębiorców oczekuje od swoich pracowników cudów. Problemem jest tak naprawdę przekonanie, że to co kiedyś się udawało bez żadnych nakładów i większe wysiłku uda się powtórzyć tu i teraz – w zupełnie innych warunkach na rynku i wszechobecnej konkurencji.
Tak naprawdę trzeba zacząć od godnych warunków dla pracowników. Biurowe zadania to niemal nieustanna pozycja siedząca – wpatrzenie w komputer. Nie bez znaczenie są krzesła komputerowe w osiągnięciu lepszej wydajności, pełniejszej koncentracji i jakości. Aby wyniki pracownika zadowalały pracodawcę, ten najpierw powinien zadbać o komfortu fizyczny pracownika. Jeśli przez wybór odpowiedniego ergonomicznego fotela komputerowego uda się to uczynić, pracownik przestanie być rozpraszany przez własne ciało. Umysł nie będzie już obciążony tysiącami sygnałów nerwowych wysyłanych przez ciało do mózg, oczywiście automatycznie. Jeśli coś przeszkadza fizycznie lub pracownik ma problemy osobiste od razu widać jak bardzo to odbija się na wynikach pracowniczych. Dalej temat te będzie kontynuowany w kolejnym artykule – Możliwości nowoczesnych krzeseł biurowych.

Zdjęcie pobrane z serwisu : https://pixabay.com/pl/wielozadaniowo%C5%9B%C4%87-wydajno%C5%9B%C4%87-mened%C5%BCer-2845125/