Psychologia i fizyczność w biurze korporacji

Biura korporacjiPraca w korporacji obarczona jest pewnego rodzaju konsekwencjami wynikającymi z panującego tam schematu organizacji pracy.  Wiele osób wybierających korporacji po zakończonych studiach nie odczuwa, aż tak bardzo tej psychologii korporacyjnego biura. Dla wielu absolwentów praca w korporacji to dalsza etap nauki, tym bardziej bardzo praktyczny. Nie wymagający zdawania egzaminów, lecz regularnie i wytężone pracy od poniedziałku do piątku przez osiem godzin dziennie.
Wiele osób narzeka na pewnego rodzaju rygor panujący w korporacjach. Jednakże jak wynika z relacji wielu osób w każdej korporacji atmosfera jest bardzo dobra. Nikt na nikogo nie krzyczy, rozmowa pracownik-przełożony przebiega merytorycznie. Warunki pracy są doskonałe. Jednakże nie daje się uniknąć potężnego stresu. Wiele zadań do wykonania „na wczoraj”, połączenie pracy indywidualnej z projektami grupowymi. Umiejętność radzenia sobie z pewnego rodzaju presją, to kluczowa korporacyjna predyspozycja pracownika. Korporacja integruje, buduje więzi, relacje. Niektóre są bardzo sztuczne, szczególnie te pozorne uśmiechy od współpracowników. Często te „przyjazne” osoby , wykorzystają informacje, które usłyszą przeciwko osobie, która je wypowiedziała. Umiejętność panowania nad sobą, pewnego spokoju jest kluczowa. Wiele osób popełnia duży błąd angażując się w korporacyjną rodzinę zbyt bardzo. Przychodzenie szybciej do pracy, wychodzenie później, dokończenie zadań w domu to wszystko ma swoje późniejsze konsekwencje. Pracoholizm to jedna z głównych współczesnych chorób cywilizacyjnych.
Jak ciało pracownika czuje się w korporacji? Wiele pracowników takich przestrzeni biurowych jest pod wrażeniem wyposażenia, standardów stanowiska pracy oraz ogólnych warunków pracowniczych w obiekcie firmy. Skąd wynika taka dbałość o pracowników, czy jest to próba zrekompensowania zadaniowego obciążenia? Być może wiele osób tak to odbiera, jednakże schemat organizacji pracy to model, który powstał przez laty w zachodnich cywilizacjach. Jego główne postulaty to efekt badań naukowych, prowadzonych w wielu amerykańskich biurach. Model korporacyjny trafił do Europy Zachodniej właśnie zza oceanu. W krajach Europy Zachodniej został w pewien sposób dostosowany do europejskiego rynku pracy, i właśnie ten model można spotkać w wielu polskich biurach. Wyposażenie korporacyjne odgrywa ogromną rolę, jego jakość pozwala pracowników w pełni korzystać ze swojego intelektu i wykształcenia. Ciało przestaje być barierą, nie przeszkadza bo osiągana jest przez pracowników fizyczna wygoda. Dzięki temu jakość pracy jest zdecydowanie lepsza, a rosnąca wydajność daje szybki wymierny wzrost finansowy.

Zdjęcie pobrane z serwisu : https://pixabay.com/pl/atutem-wie%C5%BCe-glob-ziemi-korporacje-1357833/